SEO สถานที่ท่องเที่ยว โปรโมทบล็อก ตามสูตร siamtips

ในกรุงเทพฯมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
หนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวนั่นคือ เสาชิงช้า
หลายคนที่อยู่กรุงเทพจะรู้จักว่าตั้งอยู่ที่ใดแต่น้อยคนที่จะรู้ถึงประวัติ
ความเป็นมาของเสาชิงช้าแห่งนี้

 

เสา
ชิงช้านั้นมีความเกี่ยวข้องทาง ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างช้านาน
หลังการสถาปนากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ขึ้นเป็นราชธานี เมื่อกว่า 200
ปีที่แล้ว

ตามจดหมายเหตุเขอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์บันทึกไว้ว่า
"เสาชิงช้า" ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันพุธเดือน 5 แรม 5 ค่ำ ตรงกับวันที่ 8
เมษายน 2327 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทรงโปรดให้สร้างเทวสถานขึ้นเพื่อใช้เป็นที่สถิตของเทพเจ้า
ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู พร้อมกันั้นยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง "เสาชิงช้า"
เพื่อใช้สำหรับประกอบพิธีตรียัมปวาย ซึ่งเป็นพิธีเดือน 12
ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์
ไว้ตรงลานด้านเหนือของวัดสุทัศน์เทพวรารามจวบจนปัจจุบัน

พิธีตรียัมปวายเป็นพิธีขึ้นปีใหม่ของศาสนาพราหมณ์
เพื่อรับเสด็จพระอิศวรครั้นลงมาเยือนโลกมนุษย์ในเดือนอ้าย
หรือเดือนธันวาคมต่อมากาลเวลาล่วงเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้เปลี่ยน
พิธีดังกล่าวมาจัดกันในเดือนยี่หรือเดือนมกราคมของทุกปีแทน
โดยพิธีกรรมที่สำคัญคือพิธีโล้ชิงช้า
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจะมีการทำบุญเลี้ยงพระโกนจุกเด็ก สมโภชน์เทวรูป
และการจัดมหรสพไปพร้อมกับพิธี 
ปัจจุบันพิธีโล้ชิงช้าได้ถูกยกเลิกไปในสมัยพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๗
แต่ทางการก็ยังรักษาเสาชิงช้าไว้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจนถึง
ทุกวันนี้

ปัจจุบันด้วยอายุอันเก่าแก่ของเสาชิงช้า
ทำให้ทางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบูรณะเสาชิงช้าครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น เมื่อวันที่
12 กันยายน 2550 โดยมีการนำต้นสักทองจำนวน 6 ต้น
จากจังหวัดแพร่มาบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยต้นหลักที่ 1 มีอายุ 99 ปี ต้นหลักที่ 2
มีอายุ กว่า 120 ปี
พร้อมกันนั้นยังได้มีการเพาะพันธ์และขยายพันธ์ไม้มงคลสักทองทั้ง 6 ต้น
เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไปให้นำไปปลูกทดแทนไม้สักเดิมที่ถูกตัดโค่นลงอีก
ด้วย

Related: เสาชิงช้า

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: